گروه نقشه برداری

معرفی

گروه نقشه برداری این دانشگاه شامل یک رشته نقشه برداری، در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی می باشد

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

مهندسی نقشه برداری

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38842226
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵