گروه مدیریت

معرفی گروه مدیریت

 

گروه مدیریت این دانشگاه شامل دو رشته مدیریت بازرگانی، در مقطع کارشناسی ارشد ،کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته، و مدیریت صنعتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  و کارشناسی می باشد.

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

اعضاء هیات علمی گروه آموزشی

دکتر علیمیرزایی
دکتر علیمیرزایی
دکتر علیمیرزایی
دکتر علیمیرزایی

دکتر رجب زاده
دکتر رجب زاده
دکتر رجب زاده
دکتر رجب زاده

سرکار خانم کریمی
سرکار خانم کریمی
سرکار خانم کریمی
سرکار خانم کریمی

دکتر الهه  ناصری نژاد
دکتر الهه ناصری نژاد
دکتر الهه  ناصری نژاد
دکتر الهه ناصری نژاد

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، نبش لادن 22
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵