تماس با ما

راه های دسترسی به موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر
051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر
نبش کوثر شمالی 45

info@motahar.ac.ir

شماره های داخلی واحدهای موسسه

واحد

نام

سمت

 داخلی  

حوزه ریاست

دکتر علیرضا بیدخوری

ریاست موسسه

28

واحد آموزش

خانم بندی

مدیر آموزش

15

خانم فرازنده

کارشناس آموزش

13

خانم رحیمی

کارشناس آموزش

12

خانم حسنی

کارشناس آموزش

14

معاونت آموزشی و اجرایی

زهرا کریمی

معاونت آموزشی و اجرایی

24

امور مالی

عباس مؤذن

مسئول امور مالی

26

 

کارشناس امور مالی

25

واحد فناوری اطلاعات

هادی فرامرزی

کارشناس فناوری اطلاعات

20

گروه جهانگردی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتر علیرضا بیدخوری

مدیر گروه جهانگردی

28

گروه مدیریت

غلامرضا علیمیرزایی

مدیر گروه مدیریت

17

 گروه مدیریت

دکتر الهه ناصری نژاد

گروه مدیریت

30

گروه محیط زیست

دکتر میترا محمدی

مدیر گروه محیط زیست

32

گروه حسابداری

دانیال بیهوده زاده

مدیر گروه حسابداری

17

گروه مشاوره

تکتم مغفرتی

مدیر گروه مشاوره و روانشناسی

18

گروه روانشناسی

 دکتر یمینی

مدیر گروه روانشناسی

19

گروه نقشه برداری

محسنی

مدیر گروه نقشه برداری

31

کتابخانه

 دکتر کدخدایی

مسئول کتابخانه

22

 

محسن رجب زاده

 گروه مدیریت

17

آزمایشگاه

اکرم قربانی

کارشناس آزمایشگاه

32

تحصیلات تکمیلی

حامد رامیار

تحصیلات تکمیلی

31

واحد حراست

----

حراست

21

انتظامات

زارعیان - ناصری

انتظامات

33

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، نبش لادن 22
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵