مراسم جشن میلاد پیامبر(ص) و امام صادق (ع) در روز چهار شنبه 24 آذر ماه 1395