هیات موسس

موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر در سال 1385 به عنوان مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتقاعی با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری فعالیت خود را آغاز نمود. هیات مؤسس را جمعی از اساتید  دانشگاه  فردوسی  مشهد  تشکیل می دهند که با تجارب مدیریت اجرایی در دانشگاه، صنعت و بینش علمی و آموزشی در مسیر پیشبرد اهداف آموزش عالی کشور گام بر می دارند.

حجت الاسلام حسینی
حجت الاسلام حسینیرئیس هیات موسس
حجت الاسلام حسینی
حجت الاسلام حسینیرئیس هیات موسس
پروفسور محمد غفوری
پروفسور محمد غفوریعضو هیات موسس
پروفسور محمد غفوری
پروفسور محمد غفوریعضو هیات موسس
دکتر پسندیده فرد
دکتر پسندیده فردعضو هیات موسس
دکتر پسندیده فرد
دکتر پسندیده فردعضو هیات موسس
دکتر خواجی
دکتر خواجیعضو هیات موسس
دکتر خواجی
دکتر خواجیعضو هیات موسس
سید محمد قاسمیان
سید محمد قاسمیانعضو هیات موسس
سید محمد قاسمیان
سید محمد قاسمیانعضو هیات موسس
دکتر خادمی
دکتر خادمی عضو هیات موسس
دکتر خادمی
دکتر خادمی عضو هیات موسس
دکتر ابوالبشری
دکتر ابوالبشریعضو هیات موسس
دکتر ابوالبشری
دکتر ابوالبشریعضو هیات موسس

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38842226
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵