اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته بهمن ماه 1401 (تکمیل ظرفیت)

ضمن تبریک قبولی به  پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته بهمن ماه 1401 (تکمیل ظرفیت) در موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر  ، با توجه به اطلاعیه زیر مراحل ثبت نام را دنبال نمائید.

زمان ثبت نام (مراجعه حضوری) 

از روز سه شنبه 18 بهمن ماه تا روز پنج شنبه 20 بهمن ماه

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام :

1- اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار یا شش ساله دبیرستان و کپی آن که قطعا تا 1401/06/31 یا قبل از آن فارغ التحصیل شده باشند.

2- اصل یا گواهی مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی و دوره 6-3-3  نظام آموزشی جدید و کپی آن که قطعا تا 1401/06/31 یا قبل از آن فارغ التحصیل شده باشند.

3- گواهی تحصیلی سال ماقبل (سوم) و دو سال ما قبل دیپلم و کپی آن

4- اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی و کپی آن

5- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید و کپی آن

6- اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی و کپی آن و کارنامه دوره 6-3-3 نظام آموزشی جدید

7- دارندگان مدرک کاردانی پیوسته-ناپیوسته یا معادل آن که تا تاریخ 1401/06/31 فارغ التحصیل شده باشند و کپی آن

8- شش قطعه عکس 4*3 

9- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات آن2 سری

10- اصل و کپی کارت ملی 2 سری

11- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه  را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون سراسری۱۴۰۱ مشخص کند (برادران) (راهنمای معافیت تحصیلی)

12- رسید درخواست تائید مدرک دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی که از طریق دفاتر پیش خوان دولت انجام شده باشد0

13 – ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

14 – ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان خانواده شاهد و ایثارگر (جانباز 25 درصد به بالا)

تبصره : لازم است کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته نسبت به تهیه تائید تحصیلی پیش دانشگاهی یادیپلم نظام قدیم خود با همراه داشتن کپی آن به یکی از دفاتر پیش خوان دولت یا یا مراجعه به سایت https://emt.medu.ir/  قبل از ثبت نام مراجعه نماییدو رسید آن را به همراه داشته باشند.

 واریز 15.000.000 ریال علی الحساب شهریه  به حساب  بانک ملت در محل موسسه

راه های ارتباطی با موسسه

آدرس: مشهد – بلوار وکیل آباد – بلوار کوثر – نبش کوثر شمالی 45 – پلاک 2

تلفن: 388442226-38825002

09397921060-09397921050

داخلی واحد آموزش 12-13-14


راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38844986
051-38844987
051-38844989
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، نبش لادن 22
پست الکترونیک: info@motahar.ac.ir
آدرس کانال ایتا: eitaa.com/motahar_ac_ir

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵