عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای امروز  شنبه ۱۶ مهر ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ تعطیل گردیده است.


راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38842226
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵