گروه ایمنی صنعتی و محیط کار

معرفی رشته ایمنی صنعتی و محیط کار

رشته ایمنی صنعتی و محیط کار، تلفیقی از سه رشته بهداشت حرفه‌ای، مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع است و فارغ‌التحصیلان این رشته در دو زمینه ایمنی فنی و بهداشت صنعتی توانمند می‌شوند.

فارغ‌التحصیلان این رشته در زمینه ایمنی فنی می‌توانند به اندازه‌گیری مقاومت زمینی و ارائه طرح و محاسبه سیستم اتصال زمین، طراحی و محاسبه سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، طراحی و محاسبه مدارهای حفاظتی الکتریکی، طراحی و محاسبه حفاظ‌های مکانیکی همه دستگاه‌ها بپردازند.

ایمنی صنعتی، علمی است که با پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می‌شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام برمی‌دارد.

ارائه طرح ایمنی‌سازی مراحل مختلف تولید، ارائه دستورالعمل‌های ایمنی برای همه مشاغل، ارائه جدول لوازم استحفاظ فردی برای همه مشاغل، ارائه طرح تابلوهای ایمنی و هشداردهنده، بررسی علل حوادث ناشی از کار و اثرات زیست‌محیطی آن بخشی از وظایف فارغ‌التحصیلان این رشته است.

در زمینه بهداشت صنعتی، بررسی و اندازه‌گیری سر و صدا و تجزیه‌وتحلیل و کنترل آن در محیط کارهای مختلف، بررسی و اندازه‌گیری ارتعاشات وارد بر انسان و دستگاه‌ها و تجزیه‌وتحلیل و کنترل آن، بررسی و اندازه‌گیری روشنایی و تجزیه و طراحی آن در محیط کار، بررسی و اندازه‌گیری نقش‌های گرمایی وارد بر انسان و تجزیه‌وتحلیل و کنترل آنها در محیط کار در حیطه فعالیت آنهاست.

ایمنی صنعتی و محیط کار

راه های دسترسی

تلفن تماس:

051-38842226
051-38842227
051-38825002
051-38835002
آدرس:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 45

© موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر - تاسیس ۱۳۸۵