تاریخ مراجعه برای انجام امور فارغ التحصیلی

قابل توجه فارغ التحصیلان گرامی

با توجه به شروع انتخاب واحد نیم سال اول 98-99 ، انجام امور  فارغ التحصیلی از تاریخ 20 شهریور به بعد انجام می پذیرد.
فارغ التحصیلان گرامی از برای انجام این امور از تاریخ مذکور به بعد مراجعه نمایند.

با تشکر و سپاس 

دریافت فایل

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸